خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش پس از فروش تجهیزات وایرلس، نصب و راه اندازی شبکه های وایرلس به مشتریات با شرایط ویژه به مشتریان قابل ارائه است.